Test sera kiểm tra NH3

Test sera kiểm tra NH3, Đo nồng độ Amoni trong nước là sản phẩm khoáng hóa (phân hủy) các hợp chất hữu cơ chứa nitơ, kiểm tra hàm lượng Amonia và Amonium..

Contact Me on Zalo