Bộ kiểm tra nước 9 chỉ tiêu Sera

Bộ kiểm tra nước 9 chỉ tiêu Sera là bộ test kiểm tra đo, xác định hàm lượng của nhiều chỉ tiêu trong nước như: pH, KH, GH, NO2, NO3, PO4, Cl2, NH3/NH4, O2 (Oxy)

Contact Me on Zalo