Thiết bị so màu

Là thiết bị kiểm tra phân tích và đánh giá chất lượng của màu sắc như bóng đèn soi màu, máy so màu, quạt màu….

Tham khảo thêm tại đây!!

Thiết bị môi trường

Là thiết kiểm tra các chỉ tiêu trong nước như pH, kH, EC, độ mặn, oxy hòa tan…ứng dụng nhiều trong ngành thủy sản.

Tham khảo thêm tại đây!!

Thiết bị bao bì

Ứng dụng nhiều trong ngành bao bì là những thiết bị như: máy đo độ rò rỉ khí, máy đo lực kéo đứt, máy đo độ am sát…

thiết bị ngành bao bì

ADd a callout header here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.